Transport morski


Pośród wielu możliwości znajdujemy dla naszych klientów odpowiednie statki do przewozu konkretnych ładunków. Podczas gdy inny dostawcy związani są z poszczególnymi przewoźnikami, my wykorzystujemy naszą sieć agentów i dostawców w taki sposób aby maksymalnie zbalansować i zapewnić naszym klientom najbardziej elastyczne opcje frachtu morskiego w branży. Sigma Logistics oferuje maksymalne uproszczenie w obsłudze transportu ładunków ponadgabarytowych, ciężkich oraz luzem. Aby osiągnąć ten cel stawiamy na: skuteczne planowanie - wdrażanie rozwiązań wczesnej projekcji kosztów transportu, komunikację - przegląd i kontrolę w miejscu przenaczenia przed ostateczną dostawą.