Transport lotniczy


Transport lotniczy jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu w Polsce. Warunkuje sprawną wymianę gospodarczą, efektywny przepływ kapitałów, usług oraz pracy, umożliwia swobodne migracje ludności na większe odległości. Dostępność transportu lotniczego wpływa na ocenę atrakcyjności poszczególnych regionów, a nawet krajów we współczesnym świecie. Gałąź ta jest niezwykle innowacyjna technologicznie, technicznie i organizacyjnie. Wykorzystując rozwiązania innowacyjne staje się przyjazna środowisku naturalnemu,  wkomponowując się w zrównoważony rozwój.

Ofetra frachtu lotniczego: 

  • szybki i krótki transit time na dalekie odległości
  • stała usługa logistyczna w najkrótszym możliwym czasie realizacji

Bliskość zaplecza technicznego, magazynów, agencji celnych dokonujących odpraw celnych w procedurze uproszczonej oraz linii lotniczych daje nam możliwość oferowania bardzo szerokiego wachlarza konsolidacji lotniczych.

Towary wymagające transportu loniczego:

  • Towary łatwopsujące się
  • Towary szybko tracące na wartości
  • Towary o podwyższonej wartości
  • Automotive i inne akcesoria do produckji
  • Próbki towarów handlowych
  • Słodycze i art. Spożywcze
  • Rośliny i zwierzęta (rzadkość)
  • Artykuły o drobnej masie i objętości